top of page

Tietoa yhdistyksestä

Toiminta ja historiaa

 

Mahdollistuu Ry aloitti toimintansa Jyväskylässä keväällä 2020. Yhdistys muodostui siihen aikaan muodostuneesta yhteisöstä, jossa ihmiset kokivat Mahdollisuuksien Talon tärkeäksi kohtaamispaikaksi, jossa voi tulla kohdatuksi ystävänä ja yhteisön jäsenenä, mistä ikinä sitten on tullutkaan. Yhteisöllisyyttä muodostamassa ja tiloja hallinnoimmassa aikaisemmin ollut Minna Myllymäki luovutti v.2020 yrityksensä vastuunsa tiloista Kauppakatu 19:ssa Mahdollistuu Ry:lle ja siitä se sitten lähti.

Paikkana Mahdollistuu Ry pyrkii järjestämään kaupunkiaktivismia, joka tukee erilaisia elämää tukevia arvoja.

Yhdistyksen jäsenillemme ja yhteisöllemme on tärkeää kohtaaminen, yhdessä tekeminen ja oleminen, jooga, tanssi, äänen luova maailma ja yhteiset kokoontumiset erilaisten kohtaamispiirien myötä.

Yhdistys tarjoaa myös tiloja elinkeinonharjoittajille, jossa mm. tehdään fysioterapiaa, klassista ja kalevalaista hierontaa, ja hiustutkimusta/hoitoa ja monille muille yhdistyksen arvoja tukevia yrityksiä. 

Yhdistys pyrkii syrjimättömyyteen ja ystävällisyyteen. Yhteisönä pyrimme luomaan ympäristön, jossa toistemme kohtaaminen voisi ruokkia ihmisyytemme sosiaalisuuden ja erilaisia kohtaamisen tarpeita ja paikkana toimia mielen, tunteen ja kehon avoimuudelle, jossa voisimme olla oma itsemme, ja siitä paikasta kohdata toisiamme ja oppia 

Yhdistys järjestää säännöllisesti kokouksia jäsenilleen, jossa pyrimme oppimaan ja ylläpitämään arvoja ja läpikäymään asioita, jotka voisivat tukea vapaamuotoista toimintaa ja jossa voisimme pystyä tarjoamaan yhdistyksenä tiloja ihmisille, jotka haluaisivat ilmaista tai toteuttaa itseään ja luovuuttaan.

Tiloissamme järjestetään erilaista joogaa, tanssitunteja, äänen käyttöä ja musiikkia, valmennuksia, hengitysharjoituksia ja monenmuunlaista liikettä, joka tukee kehon ja mielen hyvinvointia tai vapautumista. Tapahtumia voi seurata tarkemmin facebookista. 

Yhdistyksen tilat

Yhdistyksellä on käytössä tiloja kahdessa osoitteessa, Kauppakadulla Mahdollisuuksien Talo ja Yliopistonkadulla Mahdollisuuksien Vintti. Katso Tilamme osiosta lisätietoja.

Yhdistyksen rahoitus

Mahdollistuu Ry saa tulonsa ns. hybridimallista, jossa samoissa tiloissamme toimii elinkeinonharjoittajia ja vapaaehtoista toimintaa. Yhdistyksenä vuokraamme tiloja elinkeinonharjoittajille erilaisiin tarpeisiin tapahtumista kehon ja mielen huoltoon ja saamme siten heidän vuokraamista tiloista katettua yhdistyksen toimintaa varten tiloja vapaaehtoistoiminnallemme. Vapaaehtoistoiminnasta tulee vapaaehtoistuloa tilojen käyttäjien oman valinnan mukaan.

Yhdistyksen tavoitteena on hakea vuosittain rahoitusta Jyväskylän kaupungilta ja muilta järjestötoimintaa tukevilta tahoilta erilaisten toteuttamistoiveiden toteuttamiseksi.

Yhdistys on voittoa tavoittelematon, ja pyrkii tuloillaan järjestämään tiloja ja yhteisöllistä toimintaa ja erilaista toiminnan järjestymistä joka on yhdistyksen arvojen mukaista ja toiminta suunnitelman mukaista.

Tilanvarauskyselyt Jäsenhakemukset, palaute ja laskut ym.

bottom of page