top of page

Arvot

Mahdollistuu Ry:n tarkoituksena on:

● Yhdistys on perustettu tukemaan Jyväskylässä sijaitsevan yhteisöllisen toiminnan
keskuksen, Mahdollisuuksien Talon toimintaa sekä yhteisöllisyyttä laajemminkin
yhteiskunnassa. Yhdistyksen tarkoituksena on olla yleishyödyllinen yhdistys. 

● Tukea hyvinvointia ja terveyttä

● Mahdollistaa toimintaa, joka on aina syrjimätöntä ja päihteetöntä

● Mahdollistaa yhteyden kokemista eri-ikäisille ja eri elämäntilanteissa oleville

● Mahdollistaa kiireettömiä kohtaamis- ja levähdyspaikkoja

● Vähentää yksinäisyyttä

● Tukea osallisuutta kutsumalla ihmisiä mukaan yhteisön ylläpitämiseen liittyviin tehtäviin

● Edistää leikkisyyttä ja luovuutta

● Kannustaa ja tarjota mahdollisuuksia kulttuurin ja taiteen tekemiseen ja jakamiseen

● Tukea ammatillisia haaveita ja edistää työhyvinvointia

● Tukea omien vahvuuksien tunnistamista

● Tukea vastuullista tapaa toimia hoitajana, ohjaajana tai opettajana

● Tukea luonnon monimuotoisuutta suojelevaa kulttuuria


Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys voi:

● Vuokrata, hallita ja omistaa toimintaansa varten tarpeellista irtainta ja kiinteää omaisuutta

● Vuokrata toimitiloja yrityksille, yksityishenkilöille sekä muille toimijoille, jotka hyväksyvät
yhdistyksen säännöt

● Tarjota tiloja edullisesti tai ilmaiseksi vertaistuki-, kansalais- ja muuhun yleishyödylliseen
toimintaan, joka on yhdistyksen sääntöjen mukaista

● Ottaa vastaan lahjoituksia, testamentteja ja järjestää varainkeruukampanjoita

● Hakea hankerahoitusta erilaisten projektien toteuttamiseksi

● Järjestää hyvinvointia tukevaa toimintaa

bottom of page